Detail projektu

Název projektu: Zlepšení podmínek výuky na Soukromé základní škole
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0084
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. září 2010 do 28. února 2013
Celková alokovaná částka: 542 117,00 Kč
Popis:

Cílem projektu bylo prostřednictvím šablon

I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

III/1 Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd.

VII/1 Prevence rizikového chování

docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole.

Cíle projektu byly naplněny.

Informace o příjemci

Název příjemce: Soukromá základní škola a mateřská škola, s.r.o.
IČO subjektu: 25858751

Publikované produkty

 • Člověk a příroda
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, Člověk a příroda
 • Člověk a společnost
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dějepis, výchova k občanství, osobnostní a sociální výchova, Člověk a společnost, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Člověk a zdraví, Průřezová témata
 • Internet, všude kolem nás
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Informatika a informační a komunikační technologie
 • Textový editor Word
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Informatika a informační a komunikační technologie
 • Práce s počítačem
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Informatika a informační a komunikační technologie
 • Přírodopis
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Zeměpis
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda