Detail projektu

Název projektu: Profesní kvalifikace v systému modulárního dalšího vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.05/01.0006
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 3: Další vzdělávání
Oblast podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. září 2010 do 1. května 2012
Celková alokovaná částka: 4 959 275,03 Kč
Webová stránka: http://www.ssprool.cz
Popis:

Cílem projektu bylo vytvoření 3 programů dalšího vzdělávání v modulárním uspořádání dle kvalifikačních a hodnotících standardů Národní soustavy kvalifikací. Ke každému vzdělávacímu modulu byl zpracován odborný učební text s ověřovacími vědomostními testy. Obsah tvorby byl konzultován s profesními odborníky firem.

Informace o příjemci

Název příjemce: Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79
IČO subjektu: 13643606

Partneři projektu

Název partnera: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební
IČO subjektu: 00176401
Název partnera: Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Hranice, Studentská 1384
IČO subjektu: 00842893
Název partnera: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Moravské nám. 681
IČO subjektu: 00848824
Název partnera: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30
IČO subjektu: 00851167
Název partnera: Střední odborné učiliště stavební Prostějov, Fanderlíkova 25
IČO subjektu: 13693174
Název partnera: Střední odborná škola železniční, stavební a památkové péče a Střední odborné učiliště, Šumperk, Bulharská 8
IČO subjektu: 14451107
Název partnera: Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8
IČO subjektu: 19013833
Název partnera: Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 4
IČO subjektu: 69650721
Název partnera: Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje
IČO subjektu: 70951039