Detail projektu

Název projektu: Další profesní vzdělání - cesta k nové kvalifikaci
Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.05/03.0001
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 3: Další vzdělávání
Oblast podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. května 2012 do 30. června 2014
Celková alokovaná částka: 4 498 655,60 Kč
Popis:

Byly realizovány všechny vytýčené úkoly a cíle projektu v níže uvedených 5 klíčových aktivitách:

 • 01 Tvorba modulově koncipovaných vzdělávacích programů:
 • 1. Výstupem aktivity je 7 vytvořených programů dalšího vzdělávání (PDV) pro profesní kvalifikace oborů: Kuchař: Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H), Příprava minutek (65-004-H), Příprava teplých pokrmů (65-001-H). Číšník-servírka: Složitá obsluha hostů (65-008-H). Instalatér: Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H), Topenář (36-004-H), Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H)
 • 2. Dalším výstupem aktivity bylo uspořádání 3 seminářů pro pedagogy partnerských škol s cílem získání kompetencí k tvorbě PDV.
 • 02 Tvorba studijních podpor:
 • 1. Výstupem aktivity je vypracování studijních opor včetně baterií vědomostních testů k ověření získaných znalostí ke všem modulům 7 PDV.
 • 2. Dalším výstupem aktivity bylo uspořádání 3 seminářů pro pedagogy s cílem získání kompetencí k tvorbě odborných studijních textů.
 • 03 Pilotní ověření zpracovaných modulů vzdělávacích programů:
 • 1. Výstupem třetí aktivity bylo pilotní ověření 7 vytvořených PDV a studijních opor.
 • 2. Pilotním ověřením prošlo 7 uchazečů k získání nové kvalifikace.
 • 3. Byly uspořádány 2 semináře pro pedagogy partnerských škol s cílem získání kompetencí k pilotnímu ověřování programů a studijních opor.
 • 4. Byla vypracována dokumentace a hodnocení pilotního ověřování.
 • 5. Byly vytvořeny finální verze 7 PDV a studijních opor.
 • 04 a 05 Složení zkoušky z profesní kvalifikace:

Výstupem aktivit bylo úspěšné absolvování zkoušky dle zákona 179/2006 Sb. 7 absolventy pilotního ověřování.

Byly splněny předepsané MI:

 • Bylo vytvořeno 7 PDV včetně studijních opor. Počet nově vytvořených produktů z plánované hodnoty 6 byl navýšen na 7.
 • Pilotním ověřováním bylo podpořeno 7 osob. Plánovaná hodnota 6 byla navýšena na 7.
 • Všichni absolventi pilotního ověřování složili úspěšně zkoušky dle zákona 179/2006 Sb. Plánovaná hodnota 4 byla navýšena na 7.

Cílem projektu bylo vytvoření 7 programů dalšího vzdělávání v modulárním uspořádání dle kvalifikačních a hodnotících standardů Národní soustavy kvalifikací

 Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) – program dalšího vzdělávání k profesní kvalifikaci oboru Instalatér (36-52-H/01),

 Topenář (36-004-H) – program dalšího vzdělávání k profesní kvalifikaci oboru Instalatér (36-52-H/01),

 Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H) – program dalšího vzdělávání k profesní kvalifikaci oboru Instalatér (36-52-H/01),

 Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) – program dalšího vzdělávání k profesní kvalifikaci oboru Kuchař (65-99-H/01),

 Příprava minutek (65-004-H) – program dalšího vzdělávání k profesní kvalifikaci oboru Kuchař (65-99-H/01),

 Příprava teplých pokrmů (65-001-H) – program dalšího vzdělávání k profesní kvalifikaci oboru Kuchař (65-99-H/01),

 Složitá obsluha hostů (65-008-H) – program dalšího vzdělávání k profesní kvalifikaci oboru Číšník, servírka (65-99-H/02).

 Ke každému vzdělávacímu modulu byl zpracován odborný učební text s ověřovacími vědomostními testy.

 Programy i odborné učební texty jsou zpracovány v elektronickém formátu.

 Programy dalšího vzdělávání byly pilotně ověřeny na uchazečích o novou kvalifikaci, absolventi následně složili zkoušku před autorizovanou osobou dle zákona 179/2006 Sb.

 Tvůrci programů a studijních opor byli odborní učitelé školy.

 Obsah tvorby byl konzultován s profesními odborníky firem.

Informace o příjemci

Název příjemce: Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje
IČO subjektu: 75154803
Webová adresa: http://www.cuok.cz

Partneři projektu

Název partnera: Střední odborná škola gastronomie a potravinářství, Jeseník, U Jatek 8
IČO subjektu: 00495433
Název partnera: Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14
IČO subjektu: 00577448
Název partnera: Střední průmyslová škola Hranice
IČO subjektu: 00842893
Název partnera: Střední odborná škola Litovel, Komenského 677
IČO subjektu: 00848875
Název partnera: Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79
IČO subjektu: 13643606
Název partnera: Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8
IČO subjektu: 19013833