Detail projektu

Název projektu: Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce
Registrační číslo: CZ.1.07/2.1.00/13.0014
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Vyšší odborné vzdělávání
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 21. ledna 2010 do 31. prosince 2012
Celková alokovaná částka: 4 630 893,52 Kč
Popis:

V rámci projektu došlo k vytvoření podmínek pro distanční formu vzdělávání, vytvoření studijních materiálů pro studenty školy, a zkvalitnění praktické přípravy studentů a vytvoření kvalitního technického zázemí pro pedagogy i studenty.

Realizace projektu umožnila zvýšení úrovně poskytovaného vzdělávání a kompetencí absolventů. Hlavním cíl projektu, tj. zkvalitnění teoretické a praktické přípravy studentů za účelem jejich lepšího uplatnění na trhu práce, byl beze zbytku naplněn.

Informace o příjemci

Název příjemce: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
IČO subjektu: 64627233

Partneři projektu

Název partnera: Arcidiecézní charita Olomouc
IČO subjektu: 43962726
Název partnera: Univerzita Palackého v Olomouci
IČO subjektu: 61989592

Publikované produkty