Detail projektu

Název projektu: Moderní škola
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2094
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 2. května 2011 do 1. listopadu 2013
Celková alokovaná částka: 385 284,00 Kč
Webová stránka: http://www.zsdaskabat.skolniweb.cz/
Popis:

Celý projekt byl vyhodnocen jako velice přínosný. Všichni pedagogové získali v několika školících blocích znalosti a dovednosti k práci s interaktivní tabulí. Tím pedagogové získali velmi užitečnou pomůcku, která práci na malotřídní škole velmi usnadňuje. Rychle se s interaktivní tabulí naučili zacházet i žáci, což vedlo žáky k velké samostatnosti při školní práci, která je důležitou složkou výuky na malotřídní škole. V rámci projektu se podařilo seznámit žáky s výpočetní technikou a naučit je ovládat základní funkce a programy, což považujeme v dnešní době za nedílnou součást vzdělávání. V rámci projektu bylo vytvořeno 6 sad DUM v šabloně III/2, bylo absolvováno 6 vzdělávacích kurzů v šabloně III/3 a byly vytvořeny 2 sady v šabloně V/2. Projekt byl pro naši školu obrovským přínosem a uvítali bychom jeho další pokračování.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a mateřská škola Daskabát, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70985901
Webová adresa: http://www.zsdaskabat.skolniweb.cz/

Publikované produkty

 • Angličtina
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Český jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Člověk a jeho svět
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Matematika
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Prvouka
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Přírodověda
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Vlastivěda
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět