Detail projektu

Název projektu: Inovované formy a metody vzdělávacích aktivit pro žáky odborné školy - zvýšení možnosti studijního úspěchu všech, podpora talentovaných, pomoc zaostávajícím
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.02/02.0142
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Jihomoravský kraj
Doba realizace: od 1. března 2010 do 30. června 2012
Celková alokovaná částka: 1 519 597,00 Kč
Popis:

V rámci projektu byly realizovány tři klíčové aktivity:

Realizace kurzů – bylo realizováno 6 základních kurzů v období tří školních roků 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012

Tvorba nových učebních materiálů – byly vytvořeny tři sady pracovních materiálů – 1 sada s pracovními listy, 1 sada s testy, 1 sada s prezentacemi

Workshopy se zástupci základních škol, talentové soutěže – v průběhu trvání projektu byly uspořádány tři workshopy se zástupci základních škol – workshop s učiteli českého jazyka, workshop s učiteli cizích jazyků, workshop s učiteli matematiky. Za dobu trvání projektu byly uspořádány tři talentové soutěže pro žáky základních škol v psaní na klávesnici počítače desetiprstovou hmatovou metodou.

Při realizaci projektu byly dosaženy tyto cíle:

 • rozšíření znalostí a dovedností žáků po absolvování jednotlivých kurzů
 • zpracování nových, ve výuce školy dosud chybějících produktů
 • proškolení metodiků a učitelů v oblasti využití moderních technologií ve vyučování
 • proškolení metodiků a učitelů v oblasti efektivních a neefektivních způsobů komunikace
 • ověření pracovních materiálů ve výuce, ověření funkčnosti vybavení jazykové laboratoře, ověření konceptu výuky s pomocí počítačů a dataprojektorů
 • zvýšení rovné šance zvládnutí studia na střední škole pro všechny žáky

Informace o příjemci

Název příjemce: Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav
IČO subjektu: 60680342

Partneři projektu

Název partnera: ZÁKLADNÍ ŠKOLA
IČO subjektu: 63434474

Publikované produkty

 • Sada výkových materiálů- pracovní listy
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Společenskovědní vzdělávání, Přírodovědné vzdělávání, Matematické vzdělávání, Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
 • Sada výukových materiálů- prezentace
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, Jazykové vzdělávání a komunikace, Společenskovědní vzdělávání, Přírodovědné vzdělávání, Matematické vzdělávání, Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
 • Sada vzdělávácích materiálů- testy
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, Jazykové vzdělávání a komunikace, Společenskovědní vzdělávání, Přírodovědné vzdělávání, Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích, Ekonomické vzdělávání
9anime