Detail projektu

Název projektu: Centra podpory integrace
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/08.0117
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. srpna 2009 do 31. července 2012
Celková alokovaná částka: 9 490 554,50 Kč
Popis:

V rámci realiazace projektu bylo zřízeno Centrum a docházelo ke zlepšování podmínek pro fungování Centra APA a byla vytvořena síť klinických pracovišť. Dále bylo vytvořeno plno IVP pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Posledním bodem této KA bylo několik odborných schůzek, kde byla probírána odborná pomoc v oblasti projektu.

Dále byl vypracován základní popis pracovních pozic a výběr studijních oborů vztahujících se k oboru ATV/APA. Byl vypracován současný stav nabídky pohybových aktivit speciálních a integrovaných škol (uveřejněn na webu Centra) a byl také představen a diskutován na semináři Integrace – jiná cesta 7,

Byly vydány publikace (viz produkty).

V rámci KA 4 bylo uspořádáno celkem 77 akcí, které byly zaměřeny na pedagogické pracovníky.

V rámci KA 5 bylo uspořádáno celkem 47 akcí, které byly zaměřeny na rodiče dětí se specifickými vzdělávacími potřebami.

Informace o příjemci

Název příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
IČO subjektu: 61989592

Partneři projektu

Název partnera: Základní škola prof. V. Vejdovského Litovel, nám. Přemysla Otakara 777
IČO subjektu: 00601802
Název partnera: CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE
IČO subjektu: 26593823
Název partnera: Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6
IČO subjektu: 62157396
Název partnera: Základní škola, Ostrava - Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace
IČO subjektu: 64628183

Publikované produkty