Detail projektu

Název projektu: Hrozby extremismu/ Příležitosti demokracie - výchova k aktivnímu občanství
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/14.0209
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Ústecký kraj, Královéhradecký kraj, Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013
Celková alokovaná částka: 12 330 212,16 Kč
Webová stránka: http://www.moznosti-demokracie.cz
Popis:

V roce 2011 byl sestaven tým a byly realizovány semináře pro učitele podle již dříve akreditovaných programů DVPP. Dále byl v průběhu realizace projektu vytvořen Kurz lektorských dovedností, který byl akreditován jako DVPP a úspěšně jej absolvovalo 20 lektorů. Vznikly stránky www.moznosti-demokracie.cz. Byla vytvořena publikace Demokravie versus extremismus, která byla vzhledem k vývoji několikrát aktualizována. Nakonec vyšla v roce 2013 a skládá se ze tří samostatných publikací, které jsou však vzájemně provázané a odkazují na sebe. Obsahuje odbornou publikaci, metodickou část pro učitele, která obsahuje doporučení, jak s tématem extremismu ve škole nakládat a co dělat v případě, že se mezi žáky projevy extremismu objeví a také. Praktická část nabízí pedagogům aktivity, které můžou zařadit do výuky, pokud se tématy souvisejícími s extremismem hodlají ve výuce zabývat.

Od února 2012 probíhaly programy pro školy, a to formou dvouhodinových seminářů nebo projektových dnů. Důležitou a žádanou součástí programů byla mediální výchova ve vztahu k extremismu. Semináře pro učitele jsme byly opětovně realizovány v roce 2013, protože samotní lektoři měli zájem realizovat programy nejdříve mezi žáky, aby poznali jejich přístup a postoje k tématu extremismu a demokracie. Ve většině případů byly realizovány semináře pro učitele na školách, kde probíhala práce i se žáky. Lektoři si udržovali přehled o aktuálním dění prostřednictvím rešerší Davida Lebedy. Součástí práce byly supervizní setkání lektorů spojené s odbornými přednáškami.

V říjnu 2013 byla realizována v Kutné Hoře mezinárodní konference Demokracie versus Extremismus - Principy všedního hrdinství, ke které byl vydán sborník.

Informace o příjemci

Název příjemce: Asi-milovaní
IČO subjektu: 27013529
Webová adresa: http://www.moznosti-demokracie.cz

Publikované produkty

123movies