Detail projektu

Název projektu: Inovace výuky na ZŠ
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3089
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Vysočina
Doba realizace: od 9. srpna 2011 do 8. února 2014
Celková alokovaná částka: 690 835,00 Kč
Popis:

Projekt umožnil zlepšit výuku využitím digitálních technologií. Pedagogičtí pracovníci byli proškoleni v oblasti využívání digitálních technologií ve výuce (tvorba digitálních uč. materiálů - Activ Inspire, práce s interaktivní tabulí) a získali příslušná osvědčení o absolvování DVPP. Bylo vytvořeno a ve výuce využito 15 sad digitálních učebních materiálů.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov
IČO subjektu: 70659249
Webová adresa: http://www.zssenozaty.cz

Publikované produkty

 • Anglický jazyk 3. ročník
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Český jazyk 1. ročník
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk 3. ročník
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk 4. ročník
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk 5. ročník
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk 6. ročník
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk 9. ročník
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Fyzika 6. ročník
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Chemie
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – chemie, Člověk a příroda
 • Matematika 1. ročník
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika 3. ročník
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika 7. ročník
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Přírodověda 4. ročník
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Zeměpis 6. ročník
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda
 • Zeměpis 7. ročník
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda