Detail projektu

Název projektu: Zkvalitnění výuky na základní škole
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0897
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 3. ledna 2011 do 2. července 2013
Celková alokovaná částka: 1 107 482,00 Kč
Popis:

Základní cíle, tj. rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání, byly průběžně naplňovány. Především byla realizována výuka v menších skupinách žáků, které byly metodicky přizpůsobeny schopnostem žáků a jejich individuálním potřebám tak, aby se zvyšovala čtenářská a informační gramotnost, byly rozvíjeny kompetence v oblasti cizích jazyků, zvýšena úroveň znalostí a práce s informačními technologiemi, zvyšovala se matematická gramotnost žáků. Přínosem byla podpora žáků se SPU, kterým se v menším skupinách mohla věnovat větší pozornost, mohli se lépe začlenit do výuky.

Dále byly vytvořeny nové vzdělávací materiály pro potřeby zvýšení zájmu žáků o výuku v oblastech čtenářských a informačních dovedností v mateřském jazyce i cizím jazyce, podpora zájmu o matematiku, přírodní vědy a finanční gramotnost. Vytvořené vzdělávací materiály byly dány k dispozici nejen kolegům aprobovaným i neaprobovaným, ale jsou k dispozici v elektronické podobě i veřejnosti.

Pedagogové poznatky získané v rámci absolvovaného DVPP aplikovali do výuky a seznámili s nimi pedagogický sbor. Tento projekt umožnil účastnit se výrazně více školení, než by bylo možné při financování jen z běžných prostředků školy.

V rámci finančních možností byly zakoupeny pomůcky a další vybavení, které rovněž přispěly k realizaci zkvalitňování výuky na základní škole a znalost jejich používání žákům usnadňuje přestup do středního školství.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70982040

Publikované produkty

 • Český jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk a literatura
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Matematika - aritmetika
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika - geometrie
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Prvouka
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Prvouka a Přírodověda
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Fyzika
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Přírodopis
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Přírodověda
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Zeměpis
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda
 • Finanční gramotnost
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – finanční gramotnost, Matematika a její aplikace
 • Matematika 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – finanční gramotnost, Matematika a její aplikace