Detail projektu

Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2199
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 18. dubna 2011 do 17. října 2013
Celková alokovaná částka: 439 183,00 Kč
Popis:

V praxi se podařilo naplnit veškeré cíle projektového záměru.

Klíčové kompetence ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie jsou u žáků rozvíjeny ve vyučovacím předmětu Informatika.

Výuka je inovována využíváním ICT (počítače, interaktivní tabule, výukový software) v různých vyučovacích předmětech.

Rozvoj znalostí a dovedností s využíváním ICT u pedagogických pracovníků byl realizován prostřednictvím absolvování kurzů DVPP v této oblasti.

Rozvoj znalostí a dovedností pedagogických pracovníků byl realizován v oblastech: rozvoj čtenářské a informační gramotnosti žáků, rozvoj matematické gramotnosti žáků, rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků. V oblasti anglický jazyk byl proškolen jeden pedagog.

Problémem při realizaci byla personální obměna členů projektového týmu (vzhledem k zástupům za MD). Zaměstnanci, kteří se účastnili jen krátkodobě, nebyli tolik osobně motivováni při realizaci projetku (i přes finanční ohodnocení).

Nízký počet zaměstnanců na našem typu školy měl vyžadoval, že množství DUM muselo být rovnoměrně rozloženo mezi zaměstnance tak, aby stíhali plnit své běžné pracovní povinnosti a závazné povinnosti v rámci projektu. Na tvorbě DUM se z tohoto důvodu účastnila i ředitelka školy,což při jejím pracovní vytížení znamenalo další značnou časovou zátěž.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Jana Bezděka Martinice
IČO subjektu: 75022494

Publikované produkty

 • Anglický jazyk 1.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk 2.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk 3.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Český jazyk 1.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk 2.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Matematika
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Prvouka
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Přírodověda
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Vlastivěda
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
123 movies