Detail projektu

Název projektu: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti jazykového vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.13/01.0016
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. března 2009 do 29. února 2012
Celková alokovaná částka: 1 509 064,00 Kč
Popis:

Projekt byl směřován do oblasti rozvoje pedagogických kompetencí a dovedností učitelů anglického jazyka se zaměřením na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Během projektu byl vytvořen a realizován nový speciální metodický kurz akreditovaný v rámci DVPP.

Cílem kurzu bylo nabídnutí alternativního přístupu k výuce anglického jazyka, umožnění výměny názorů a zkušeností mezi učiteli, byla nabídnuta nová řešení

při výuce AJ, představili jsme práci se speciálními programy na PC.

Kurz byl rovněž zaměřen na rozvoj komunikativních schopností mezi učitelem

a žákem, na tvorbu nových pomůcek pro vyučování a celkové zpestření výuky anglického jazyka.

Cílovou skupinou byli pedagogové vyučující anglický jazyk na školách vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Za dobu trvaní projektu jsme proškolili celkem 45 pedagogů- tři pilotní běhy kurzu po 15 účastnících.

Úspěšní absolventi získali akreditovaný certifikát o absolvování kurzu.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Přerov, Malá Dlážka 4
IČO subjektu: 49558978

Publikované produkty

 • Pracovní listy
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – nezařazeno
 • Metodologie
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – nezařazeno
 • Prezentace
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – nezařazeno