Detail projektu

Název projektu: EU peníze školám
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2545
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. září 2011 do 28. února 2014
Celková alokovaná částka: 591 664,00 Kč
Popis:

Cílem projektu bylo zlepšení stavu počátečního vzdělávání pomocí nových metod. Prvotní zaměření bylo na podporu moderních a netradičních metod výuky. Současně se zefektivnil individuální přístup pedagogů k žákům. Díky proškolení pedagogického sboru v oblasti ICT došlo ke zkvalitnění výuky nejen v předmětech Informatiky, ale i českého a anglického jazyka, prvouky, vlastivědy, přírodovědy. Cílem projektu bylo prostřednictvím šablon

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Cíle projektu byly naplněny.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková organizace
IČO subjektu: 75029278
Webová adresa: http://zsrepiste.estranky.cz

Publikované produkty

 • Anglický jazyk I
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk II
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk III
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Jazyk český I
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Jazyk český II
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Jazyk český III
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Jazyk český IV
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk V
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Matematika I
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika II
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika III
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Prvouka
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět