Detail projektu

Název projektu: Zlepšení kvality výuky na základní škole
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0126
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Jihočeský kraj
Doba realizace: od 1. září 2010 do 28. února 2013
Celková alokovaná částka: 1 392 019,00 Kč
Popis:

Předložený projekt byl realizován v období od 1.9.2010 do 28.2.2013. V rámci šablon individualizace jsme dělili některé vyučovací hodiny v českém jazyce, v anglickém jazyce a v informatice. Dělení tříd na menší skupiny přispělo ke zlepšení individuálního přístupu k žákům. V šablonách inovace naši učitelé vytvořili 2 sady výukových materiálů pro anglický jazyk, dále 2 sady pro výuku přírodovědných předmětů a 9 sad DUMů ke zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vytvořené materiály přispěly ke zkvalitnění výuky v jednotlivých předmětech. V šablonách vzdělávání pedagogických pracovníků jsme se zúčastnili 35 vzdělávacích akcí, které přispěly k prohloubení odborné způsobilosti našich pedagogů. V rámci šablony na prevenci rizikového chování jsme uskutečnili 8 preventivních programů určených pro žáky šestých a sedmých tříd v jednotlivých letech. Cílem bylo nastavení odpovídajících vztahů v třídních kolektivech a prevence rizikového chování. Celkově lze konstatovat, že realizace projektu byla pro školu velkým přínosem. Mimo jiné projekt přispěl i k podstatnému zlepšení vybavení školy didaktickou technikou.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Nová Včelnice
IČO subjektu: 70970441

Publikované produkty

 • Anglický jazyk 1.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk 2.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Dějepis
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dějepis, Člověk a společnost
 • Informační a komunikační technologie I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Informatika a informační a komunikační technologie
 • Informační a komunikační technologie II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Informatika a informační a komunikační technologie
 • Matematika
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Přírodopis 1.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Přírodopis 2.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Vlastivěda l.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Vlastivěda ll.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Zeměpis
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda
 • Informační a komunikační technologie III.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Informatika a informační a komunikační technologie
 • Fyzika
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda