Detail projektu

Název projektu: Zvyšování kvality
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0140
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. září 2010 do 28. února 2013
Celková alokovaná částka: 706 454,00 Kč
Popis:

Cíle projektu byly stanoveny v projektovém záměru. Patřil mezi ně rozvoj čtenářské a informační gramotnosti, přírodních věd a prevence rizikového chování.

Cíle projektu byly postupně naplňovány jak realizací klíčových aktivit (inovace výukových materiálů, individualizace výuky), tak i zlepšením materiálního zázemí pro žáky a pedagog-gické pracovníky.

Přínosy realizace projektu byly pravidelně vyhodnocovány. Prostřednictvím projektu se podařilo motivovat učitele k inovativním postupům a za tuto práci je ocenit. Získané dovednosti a vytvořené materiály budou na naší škole využívány i po skončení projektu. Zejména bychom chtěli ocenit přínos realizace klíčové aktivity - individualizace výuky českého jazyka na I. stupni. Tu jsme vzhledem k analýze na začátku projektu považovali za jednu z nejdůležitějších aktivit projektu. Přínos realizace této aktivity spočíval zejména v rozvoji čtenářské gramotnosti žáků 2.-5. ročníku (větší zapojení žáků do procesu vlastního učení, lepší podmínky ve výuce, kladná odezva u rodičů, vyšší míra osvojení klíčových kompetencí).

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a mateřská škola Těšetice, 783 46, příspěvková organizace
IČO subjektu: 71005790

Publikované produkty

 • Fyzika
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Přírodopis 1.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Přírodopis 2.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Zeměpis 1.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda
 • Zeměpis 2.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda
 • Zeměpis 3.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda