Detail projektu

Název projektu: Naše škola
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3481
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Jihočeský kraj
Doba realizace: od 1. února 2012 do 31. července 2014
Celková alokovaná částka: 351 229,00 Kč
Webová stránka: http://www.staremestopl.cz/zsms.asp
Popis:

Projektem bylo umožněno vytvořit soubor vzdělávacích materiálů, které byly tvořeny s ohledem přímo na potřeby našeho ŠVP. VM budou používány i po skončení projektu a budou prostředkem k zjednodušení a modernizování výuky na naší škole. Očekává se, že tyto VM budou užívat v budoucnu i učitelé, kteří je přímo netvořili. Bez možnosti modernizovat vybavení školy by projekt neměl žádoucí dopad. DVPP pak tvořilo doplněk k tvorbě VM a pomohlo ještě zvýšit efektivitu celého projektu. Je možné konstatovat, že se podařilo naplnit projektový záměr.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Staré Město pod Landštejnem
IČO subjektu: 71005188
Webová adresa: http://www.staremestopl.cz/zsms.asp

Publikované produkty

 • Anglický jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Český jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Matematika
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Prvouka
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Přírodověda
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Vlastivěda l.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Vlastivěda ll.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět