Detail projektu

Název projektu: EU peníze školám
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.1795
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Liberecký kraj
Doba realizace: od 1. června 2011 do 30. listopadu 2013
Celková alokovaná částka: 419 699,00 Kč
Popis:

Projekt "EU peníze školám" naší škole pomohl k modernímu vybavení nejen počítačové učebny,ale i k vybavení kmenové třídy interaktivní tabulí. Prvním plánem bylo zmodernizovat a zlepšit samotnou výuku.Snahou bylo zatraktivnit jednotlivé hodiny a vnést do hodin moderní prvky.

Jsme malotřídní škola a jelikož máme spojené ročníky,tak i práce na interaktivní tabuli je nám velikým pomocníkem.V jedné vyučovací hodině se mohou u interaktivní tabule vystřídat i různé skupiny (oddělení) žáků.

Vybavení počítačové učebny je pro naši školu velkým přínosem.Starší počítače nám už dosluhovaly.Nově pořízené počítače jsou rychlé,s velkou plochou obrazovky,na které se žáci dobře orientují.

A v neposlední řadě pořízení notebooků pro žáky i učitele jsou také velkým přínosem.

Pro žáky, že se mohou po škole pohybovat s notebooky bezprostorového omezení a pro paní učitelky,že se mohou kvalitně připravovat na vyučování.

A na závěr bychom dodaly,že práce na DUMECH byla pro nás sice náročná,ale zdokonalily jsme se v práci s počítačem.

Cíle,které jsme si stanovily,jsme splnily.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Radostín, okres Liberec, příspěvková organizace
IČO subjektu: 72744961

Publikované produkty

 • Český jazyk 1.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk 2.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk 3.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Člověk a jeho svět 1.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Člověk a jeho svět 2.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Anglický jazyk 1.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk 2.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Matematika 1.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika 2.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace