Detail projektu

Název projektu: Nové směry ve výuce matematiky pro technické obory
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/01.0007
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Vysočina
Doba realizace: od 1. června 2012 do 30. září 2014
Celková alokovaná částka: 2 759 486,06 Kč
Webová stránka: http://www.spszr.cz
Popis:

Cílem realizovaného projektu bylo vylepšování podmínek pro neformální výuku a studium matematiky. Projekt se obracel jednak k žákům partnerských základních škol při tematických přednáškách, festivalech vzdělávání a osobních návštěvách žáků ve škole, jednak ke stávajícím žákům školy. Pro jejich potřeby bylo vytvořeno 12 samostatných příruček pro12 oblastí matematiky, jejichž obsah byl vložen do eLearningových lekcí v prostředí LMS Moodle. Žáci a jejich učitelé tak mohou vytvořené materiály využít ve vlastních vyučovacích hodinách, při domácí přípravě, při doplňování učiva, při procvičování a v neposlední řadě i pro přípravu na následné terciární vzdělávání. Byl vytvořen ucelený materiál v tištěné i elektronické podobě s dlouhodobým výhledem pro opakované využívání ve vlastní vzdělávacím procesu o samostatné individuální přípravě.

Informace o příjemci

Název příjemce: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
IČO subjektu: 48895598
Webová adresa: http://www.spszr.cz

Publikované produkty

123movies