Detail projektu

Název projektu: Motivace žáků základních škol pro přípravu na budoucí povolání
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.05/02.0005
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Královéhradecký kraj
Doba realizace: od 1. srpna 2009 do 31. ledna 2012
Celková alokovaná částka: 3 852 360,00 Kč
Popis:

V průběhu projektu bylo uspořádání 228 exkurzí do 52 podniků, 108 návštěv muzeí a 46 návštěv středních škol. Odučeno bylo ve školní prostředí celkem 337 hodin. Zkušenosti získané z těchto akcí jsou obsaženy v samostatné zprávě o exkurzích. Další samostatné zprávy obsahují popis modelových situací vhodných pro šesté a sedmé třídy a výukové prezentace týkající se pracovního prostředí podniků, které jsou určeny pro žáky osmých a devátých tříd. Exkurze i obsah vyučovacích hodin byl konzultován s výchovnými poradci a pedagogy, kteří vyučují předměty, které mají svým obsahem blízko k tématům projektu – člověk a svět práce, pracovní vyučování, občanská výchova. Velmi dobrá byla v tomto směru spolupráce se všemi členy realizačního týmu, kteří na svých školách dokázali odpovídajícím způsobem vytvořit podmínky pro realizaci aktivit projektu. Na základě dohody s vyučujícími byl vždy manažerem projektu připraven program exkurzí a zpracován návrh harmonogramu akcí, který byl následně projednán na školách a podle jejich možností také realizován. Všech akcí se účastnil jak manažer projektu, tak i některý z pedagogů. Byla realizována i setkání zástupců škol a zástupců podnikatelské sféry. O akcích projektu a zdrojích jeho financování byly průběžně poskytovány informace jak ostatním žákům škol, tak i rodičům a široké veřejnosti.

Informace o příjemci

Název příjemce: Podnikatelský klub Broumovska
IČO subjektu: 26643324

Partneři projektu

Název partnera: Masarykova základní škola, Broumov, Komenského 312, okres Náchod
IČO subjektu: 00857742
Název partnera: Základní škola, Broumov, Hradební 244, okres Náchod
IČO subjektu: 48623008
Název partnera: Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod
IČO subjektu: 70154309
Název partnera: Základní škola, Broumov, Kladská 164
IČO subjektu: 70836469
Název partnera: Základní škola a mateřská škola Martínkovice, okres Náchod
IČO subjektu: 70985839
Název partnera: Základní škola a Mateřská škola, Teplice nad Metují
IČO subjektu: 71003401
123movies