Detail projektu

Název projektu: Učíme se spolu
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3631
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 17. května 2012 do 16. listopadu 2014
Celková alokovaná částka: 389 896,00 Kč
Popis:

Byl naplněn cíl projektu rozšířit moderní způsoby výuky na škole a poskytnout žákům učit se, poznávat a objevovat nové informace a poznatky pomocí moderní digitální techniky, zvýšit dynamiku, originalitu a názornost vzdělávání.

Do průběhu realizace projektu byli zapojeni všichni žáci a pedagogové školy. Po ukončení realizace projektu budou i nadále žáci a pedagogové školy využívat vlastní digitální učební materiály ke zvýšení zájmu o výuku.

Během projektu pedagogové vytvořili 264 digitálních učebních materiálů a vzdělávacích materiálů do českého jazyka, anglického jazyka, matematiky a prvouky. V rámci projektu rovněž proběhlo DVPP v oblasti digitálních technologií a anglického jazyka.

Vyučující se naučili pracovat s moderní výukovou technikou, aktivně ji využívat, vytvářet vlastní digitální učební materiály. Ve spojených třídách malotřídní školy mohou nyní žáci pracovat efektivněji, intenzivněji a s větším zájmem. Škola modernizací také zvýšila svoji konkurenceschopnost.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Písařov, okres Šumperk, příspěvková organizace
IČO subjektu: 75029472
Webová adresa: http://www.zspisarov.cz

Publikované produkty

 • Anglický jazyk 1._HK
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk 2._PČ
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Český jazyk 1._VP
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk 2._MK
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk 3._MK
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk 4._MK
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Matematika 1._VP
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika 2._JP
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Prvouka 1._VP
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět
 • Prvouka 2._JP
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět