Detail projektu

Název projektu: Moderní výuka = budoucnost pro vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.11/05.0004
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Karlovarský kraj
Doba realizace: od 4. června 2012 do 31. března 2013
Celková alokovaná částka: 2 006 408,00 Kč
Webová stránka: http://zshazlov.cz
Popis:

V rámci projektu byla vybudována odborná učebna na přírodovědné předměty. Její součástí je digitální měřící zařízení Pasco a notebooky, které jsou nezbytné na vyhodnocování měření. metodici odborných předmětů vytvořili sady pracovních listů s úkoly, se žáky ve výuce ověřili a provedli případné opravy. Se zástupci partnerů Abydos Hazlov a KES Cheb vypracovali vhodné úkoly pro praktickou činnost v terénu. Žáci 6. - 9. tříd se zúčastnily dvou exkurzí, při kterých se seznámili s provozem a zpracovali úkoly, které byly zaměřeny na práci s Pascem. Byl spuštěn e-learningový portál, který metodici opatřili páteřními osnovami předmětů a naplnili materiály pro opakování vyučované látky.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a mateřská škola Hazlov, okres Cheb, příspěvková organizace
IČO subjektu: 75010895
Webová adresa: http://zshazlov.cz

Partneři projektu

Název partnera: Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb
IČO subjektu: 00076899
Název partnera: ABYDOS s.r.o.
IČO subjektu: 25206958

Publikované produkty

123movies