Detail projektu

Název projektu: Tvorba výukových materiálů a zavádění výukových programů k dějinám Židů ve 20. století
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/14.0089
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Hlavní město Praha
Doba realizace: od 7. ledna 2011 do 31. prosince 2013
Celková alokovaná částka: 14 309 187,76 Kč
Webová stránka: http://www. nasinebocizi.cz
Popis:

V průběhu tříleté realizace projektu byly realizovány tři klíčové aktivity.

Při tvorbě metodických materiálů usiloval projektový tým o zpřístupnění dosud chybějících materiálů, výpovědí a dokumentů a o otvírání tématických okruhů, které novým způsobem propojují výklad českých (československých) a židovských dějin ve 20. století. Metodických materiálů nakonec vzniklo přes 70 a jsou velice různorodé – ať už se jedná o tištěné metodiky, videomateriály, pomůcky pracující s regionálními aspekty (připomínky transportů atp.). Výsledkem této aktivity je také reprezentativní publikace, rozdělená do čtyř částí a obsahující přes 400 originálních dokumentů. Publikace se jmenuje Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století a je zdarma nabízena českým učitelům.

Aktivita spolupráce se školou začala vytvářením sítě spolupracujících pedagogů (tzv. „pilotních učitelů“, kteří se následně podíleli na ověřování metodik), ve druhé fázi byla síť rozšiřována a učitelům se vytvářely podmínky pro vlastní aktivitu. V průběhu realizace vzniklo deset regionálních center, na jejichž půdě se konaly semináře a přednášky. Žáci a studenti absolvovali workshopy v rámci Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze; celkem jich bylo podpořeno téměř 27 000.

Třetí klíčovou aktivitou byla organizace seminářů pro učitele. Pravidelné víkendové interaktivní semináře byly v průběhu realizace akreditovány jako DVPP.

Informace o příjemci

Název příjemce: ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE
IČO subjektu: 60459263
Webová adresa: http://www.jewishmuseum.cz

Partneři projektu

Název partnera: Institut Terezínské iniciativy, obecně prospěšná společnost
IČO subjektu: 25721542

Publikované produkty