Detail projektu

Název projektu: Zvyšování kvality
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0289
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. září 2010 do 28. února 2013
Celková alokovaná částka: 491 501,00 Kč
Webová stránka: http://www.skola-topolany.cz/
Popis:

Cíle projektu byly stanoveny v projektovém záměru. Patřil mezi ně rozvoj čtenářské a informační gramotnosti a dále inovace výukových materiálů s aktivním využitím ICT.

Cíle projektu byly postupně naplňovány, jak realizací klíčových aktivit (inovace výuky, vzdělávání učitelů), tak i zlepšením materiálního zázemí pro žáky a pedagogické pracovníky.

Na projektu se aktivně podílelo 7 učitelů a bylo podpořeno celkem 45 žáků, z toho 27 žáků na prvním stupni a 18 žáků na druhém stupni. Přínosy realizace projektu byly pravidelně vyhodnocovány na poradách a metodickém sdružení pedagogického sboru. Prostřednictvím projektu se podařilo motivovat učitele k inovativním postupům a za tuto práci je ocenit. Zejména byl oceněn přínos realizace klíčové aktivity, která se týkala inovace a následného využití výukových materiálů s aktivním využitím ICT, výstupů vypracovaných dle RVP pro ZŠ pro žáky s LMP, ZŠ speciální . Tyto materiály byly vzhledem k analýze na začátku projektu považovány za jednu z nejdůležitějších aktivit projektu. Přínos realizace této aktivity spočíval zejména v možnosti využití ICT, zejména práce na interaktivních tabulích, pro žáky s mentálním postižením různých stupňů a obohacení výuky "něčím novým" pro žáky zajímavým a poutavým.

Informace o příjemci

Název příjemce: Střední škola a Základní škola DC 90, s.r.o.
IČO subjektu: 25385461
Webová adresa: http://www.skola-topolany.cz/

Publikované produkty

 • Český jazyk - čtenářská gramotnost
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura, Čtenářská gramotnost
 • Vlastivěda - čtenářská gramotnost
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Čtenářská gramotnost, Člověk a jeho svět
 • PSANÍ
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Tabulky ke ČTENÍ
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Dějepis - historie našeho národa
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dějepis, Člověk a společnost
 • Výchova k občanství
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – výchova k občanství, Člověk a společnost
 • Věcné učení - společnost
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – výchova k občanství, Člověk a společnost
 • Fyzika
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Věcné učení - příroda
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a společnost, Člověk a příroda
 • Zeměpis
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda