Detail projektu

Název projektu: Environmentální výchova v zemědělských a zahradnických školách
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/08.0042
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Středočeský kraj
Doba realizace: od 1. prosince 2009 do 31. ledna 2012
Celková alokovaná částka: 11 322 934,40 Kč
Webová stránka: http://www.environmentalnivychova.estranky.cz/
Popis:

Základním cílem nadregionálního projektu bylo přispět k vyšší kvalitě environmentální výchovy na zahradnických a zemědělských školách rozvojem znalostí žáků a zlepšení vzdělávání s pomocí tvorby nových vzdělávacích materiálů v souladu se zásadami udržitelného rozvoje.

Pro edici nových učebnic s tématikou EVVO byl vytvořen poradní sbor ze specialistů, vědeckých pracovníků a pedagogů, který oponovat metodiku a tiskové výstupy. Edice nových učebnic byla dále ověřována na cílové skupině žáků středních škol ( na Střední zahradnické škole v Mělníku, v Kopidlně a v Děčíně, Střední odborné škole v Hořicích v Podkrkonoší a Střední zemědělské škole v Brandýse nad Labem). Ověřování se zúčastnilo 1856 žáků. Tito žáci jsou po realizaci projektu lépe připraveni na rozhodování o použití domácích či introdukovaných rostlin, technických inovací v životním prostředí, biologických možností v ochraně rostlin a tím snižování používání pesticidů, hospodaření s energií v zemědělství, využití obnovitelných zdrojů atd.

Bylo vytvořeno celkem 7 učebnic a dvě další publikace (možnost využívání strukturálních fondů v zemědělství a sborník z konference) :

  • 1) Tvorba zeleně, sadovnictví – krajinářství,
  • 2) Květinářství I, II,
  • 3) Okrasné dřeviny,
  • 4) Ekologie a ochrana životního prostředí,
  • 5) Ochrana zahradních rostlin I, II,
  • 6) Vinohradnictví,
  • 7) Agroenergetika, ,
  • 8) Strukturální fondy ve vazbě na agro-environmentální programy,
  • 9) Sborník příspěvků z konference k projektu ze dne 8. 11. 2011.

Informace o příjemci

Název příjemce: Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411
IČO subjektu: 00069221
Webová adresa: http://www.zas-me.cz/

Publikované produkty

123movies