Detail projektu

Název projektu: Řemeslo má zlaté dno
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/01.0042
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Středočeský kraj
Doba realizace: od 1. dubna 2012 do 31. srpna 2014
Celková alokovaná částka: 5 165 202,40 Kč
Webová stránka: http://www.ricany.cz/org/muzeum/o-muzeu/probehle-projekty/re
Popis:

Cílem projektu "Řemeslo má zlaté dno" bylo probudit zájem žáků 2. stupně základních škol ve Středočeském kraji o řemeslné obory a motivovat je k jejich studiu. Aktivity byly zaměřeny na 5 témat: Textil, Dřevo, Potravinářství, Stavebnictví, Fotografování.

Žáci se mohli zúčastnit:

  • 16 druhů praktických řemeslných dílen, při kterých si vyzkoušeli daný výrobní postup a odnesli si vlastnoruční výrobek.

(vybrané dílny jsou zařazeny do pravidelné nabídky Muzea Říčany pro školy,dostupné na http://www.ricany.cz/org/muzeum/vzdelavani/remeslne-dilny )

  • 32 odborných exkurzí u drobných řemeslníků, které seznámili žáky s tím, jak vypadá práce řemeslníka v praxi.

(exkurze jsou dostupné v mapě řemeslníků na http://www.ricany.cz/org/muzeum/vzdelavani/exkurze-za-remeslniky)

  • 5 e-learningových lekcí s řemeslnou tématikou včetně flashových her

Učitelé praktického vyučování, výchovní poradci a kariéroví rádce ZŠ ve Středočeském kraji mohli:

  • zatraktivnit díky praktickým řemeslným dílnám vedenými odborníky výuku praktických činností
  • propojit díky exkurzím a návštěvám řemeslníků teorii s praxí
  • získat na prezenčních a návazných 7 e-learningových lekcích, zaměřených na kariérové poradenství, výchovné poradenství a zkvalitnění praktického vyučování nové znalosti i dovednosti
  • využít individuální metodické poradenství v oblasti praktického vyučování
  • zařadit vybrané části praktických dílen přímo do ŠVP
  • využít e-learningové lekce pro žáky pro vyhodnocení jejich znalostí či jako nástroj pro oživení výuky
  • publikace pro využití ve výuce: Katalog řemeslných exkurzí obsahující rozhovory s řemeslníky, přiručku Tvoříme ze dřeva s 10 návody s fotodokumentací, sborník dobré praxe Řemesla na ZŠ s metodickými doporučeními od lektorů řemeslných dílen a příklady dobré praxe z různých ZŠ (dostupné elektronicky a v tištěné podobě).

Dílen a exkurzí se za 2 roky zúčastnilo více než 3.500 žáků ze 42 ZŠ ve Středočeském kraji. Zájem trojnásobně předčil naše očekávání.

Informace o příjemci

Název příjemce: Muzeum Říčany
IČO subjektu: 43752110
Webová adresa: http://www.ricany.cz/muzeum

Partneři projektu

Název partnera: Základní škola Říčany, Bezručova 94, okres Praha - východ
IČO subjektu: 63834243
Název partnera: Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha-východ
IČO subjektu: 70977691
Název partnera: Základní škola u Říčanského lesa, Školní 2400/4, Říčany, okres Praha-východ
IČO subjektu: 72045396

Publikované produkty