Detail projektu

Název projektu: Podpora technického vzdělávání v CAD aplikacích za využití ICT techniky
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.26/01.0054
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. února 2012 do 31. července 2013
Celková alokovaná částka: 2 438 878,40 Kč
Webová stránka: http://sps.dp-solutions.cz/
Popis:

Projekt byl zahájen 1. února 2012. Hlavním cílem projektu bylo podpořit rozvoj technického vzdělávání v CAD aplikacích za využití moderní ICT techniky v přímé výuce. Konkrétně se jednalo o zapojení nových výkonných HW zařízení při využití nejnovějších poznatků z oblasti AutoCAD, Inventor, Heidenhain, AlphaCAM a PRA-Sinumerik a vytvoření nových digitálních materiálů pro výuku odborných předmětů studijního oboru strojírenství.

Projekt si kladl za primární cíl vybudování efektivního, na ICT technologické podpoře založeného kvalitního vzdělávacího procesu v technických oborech. Záměrem bylo podpořit a zvýšit kvalitu výuky také nákupem kvalitní výkonné techniky. V průběhu projektu proběhla dvě výběrová řízení, a to na dodávku ICT techniky a dalšího vybavení a také na službu grafické práce a tisk výukových materiálů. Uskutečnila se také průběžná kontrola projektu na místě. Realizace projektu byla ukončena k 31. červenci 2013.

Informace o příjemci

Název příjemce: Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2
IČO subjektu: 70259925
Webová adresa: http://sps.dp-solutions.cz/

Publikované produkty