Detail projektu

Název projektu: Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/03.0057
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. ledna 2011 do 30. června 2012
Celková alokovaná částka: 2 763 205,60 Kč
Webová stránka: http://www.skolydesna.cz/1projektEU/projektEUjazVyuMat.html
Popis:

Cílem projektu bylo vybudování jazykové učebny, vybavené moderní multimediální a prezentační technikou.

Projekt si kladl za cíl zvýšení jazykových znalostí žáků. Cílem bylo také vychovávat žáky k praktickým dovednostem, vztahu k práci, rozvíjení komunikačních a klíčových kompetencí, osobnosti dítěte a ICT dovedností. Všech těchto cílů bylo dosaženo.

Udržitelnost projektu je zajištěna vytvořením 2 souborů kvalitních učebních materiálů - pomůcek (pro 1.a 2.stupeň školy), které jsou stále využívány ve výuce ve všech ročnících ZŠ. Veškeré vytvořené výukové materiály jsou umístěny také na webovém rozhraní školy, kde jsou k dispozici dalším potencionálním zájemcům z řad ostatních ZŠ. Tyto materiály mohou využívat také žáci školy k prohlubování a procvičování svých znalostí anglického jazyka.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné
IČO subjektu: 71340874
Webová adresa: http://www.skolydesna.cz/1projektEU/projektEUjazVyuMat.html

Publikované produkty