Detail projektu

Název projektu: Standardizace ICT výuky
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/02.0039
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. února 2010 do 31. října 2011
Celková alokovaná částka: 2 618 438,00 Kč
Popis:

Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění vzdělávacího procesu výuky informačně technologického základu na technicky zaměřených středních školách v Olomouckém kraji. Tento cíl byl naplněn zavedením inovativní pilotní modulové výuky ICT na všech do projektu zapojených školách. Byly vytvořeny výukové texty (učební texty, testové baterie apod.) na míru jednotlivým zapojeným školám.

Dalšími inovativními prvky byly - vytvoření webových stránek, komunikační platformy s odkazy na důležité vytvořené učební dokumenty; evaluační nástroje, kdy samotní žáci a vyučující zhodnotili modulovou výuky ICT. Po pilotním otestování modulové výuky na partnerských školách byly studijní materiály a veškerá metodika zpřístupněny především technickým středním školám v celém Olomouckém kraji.

Do tvorby a pilotního ověření výukových materiálů byli zapojeni žáci a pedagogové ze 4 partnerských škol. Sekundárně byly osloveny všechny technicky zaměřené střední školy v kraji, kterým byla nabídnuta metodika a vytvořené studijní materiály jako výstupy z projektu.

Informace o příjemci

Název příjemce: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
IČO subjektu: 00843113

Partneři projektu

Název partnera: Střední průmyslová škola elektrotechnická
IČO subjektu: 00843105
Název partnera: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická
IČO subjektu: 00844012
Název partnera: Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2
IČO subjektu: 70259925

Publikované produkty

 • 1. produkt
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • 2. produkt
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • 3. produkt
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
123movies