Detail projektu

Název projektu: LEGO ve výuce informatiky a fyziky
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.02/02.0023
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Jihomoravský kraj
Doba realizace: od 18. února 2010 do 30. června 2012
Celková alokovaná částka: 5 836 000,00 Kč
Popis:

Projekt je zaměřen na modernizaci výuky informatiky a fyziky na základní škole a gymnáziu. Implementací LEGO souprav pro mechaniku, robotiku a alternativní zdroje do vzdělávacího procesu vytváří podmínky pro:

  • rozvoj řady kompetencí žáků
  • zvýšení zájmu žáků o techniku a vědu
  • zvýšení úrovně vzdělávacích podmínek na úroveň vyspělých průmyslových zemí

Zavádí nové vyučovací metody a výukové činnosti, podporuje e-learning, mezipředmětovou výuku a inovuje školní vzdělávací programy. Rozšířuje vzájemnou výměnu zkušeností mezi školami. Zvyšuje ICT znalosti a dovednosti pedagogů. Zlepšuje přístup k ICT v mimoškolní zájmové činnosti žáků.

Informace o příjemci

Název příjemce: "Základní škola Velké Bílovice,okres Břeclav,příspěvková organizace"
IČO subjektu: 70933219

Partneři projektu

Název partnera: Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7
IČO subjektu: 60680369

Publikované produkty