Detail projektu

Název projektu: Škola pro život - zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové kompetence zaměřené na mezipředmětové vztahy a využití moderních informačních technologií.
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.02/02.0075
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Jihomoravský kraj
Doba realizace: od 26. ledna 2010 do 30. června 2012
Celková alokovaná částka: 1 912 189,00 Kč
Popis:

Cílem projektu byla inovace vyučovacích metod a forem práce, skrze zvýšení míry projektové výuky. Její podstatou je řešení úkolu komplexnějšího charakteru. Proto se realizátoři projektu snažili projektem zlepšit schopnost učitelů primárně motivovat žáky již při formulování úkolu a zároveň je naučit vytvářet a používat rozsáhlou nabídku zdrojů výukových materiálů, které mohou být prezentovány v souvislostech a vzájemných vazbách - především s využitím interaktivní techniky. Projekt byl z větší části zaměřen na využití interaktivní tabule ve výuce a projektech. Výstupem projektu jsou výukové materiály pro projektové dny, které jsou zároveň zahrnuty v ŠVP.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Mutěnice, okres Hodonín
IČO subjektu: 68688512
Webová adresa: http://www.zsmutenice.cz/

Publikované produkty

  • Projektové dny
    Metodika, manuál, příručka
    1. stupeň ZŠ – mediální výchova, Člověk a svět práce, Průřezová témata