Detail projektu

Název projektu: V.I.P. - vytvoření interaktivních příprav - tvorba výukových příprav pro SMART Board
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.07/02.0111
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. ledna 2010 do 29. června 2012
Celková alokovaná částka: 1 717 052,40 Kč
Webová stránka: http://express.smarttech.com/#
Popis:
 • V.I.P. - vytvoření interaktivních příprav - tvorba výukových příprav pro SMART Board

Cílem projektu bylo zajištění zkvalitnění vzdělávání žáků a učitelů, podpora a rozvoj klíčových kompetencí a dovedností žáků i učitelů, podpora vzdělávacích cílů ŠVP Dobrá škola - dobrý start, podpora dvou vzdělávacích priorit školy: oblast informační a komunikační technologie a environmentální výchovy.

Tento projekt se zaměřil na vytvoření ucelených výukových příprav pro český jazyk na 1. stupni a pro fyziku a přírodopis na 2. stupni ZŠ. Součástí projektu bylo další vzdělávání pedagogů, tím i zlepšení zavádění nových metod výuky, podpoření rozvoje klíčových kompetencí žáků. Jedním z výstupu projektu bylo získání interaktivní tabule Smart Board do odborné učebny fyziky.

Výstupy projektu:

 • 1) Vytvoření databáze 350 výukových příprav využívajících interaktivní tabuli SMART Board včetně metodických pokynů:
 • vytvoření jednotlivých příprav s ohledem na mezipředmětové vztahy, na environmentální výchovu, zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí žáků,
 • implementace výukových příprav do vlastní výuky, ověření a upravení materiálů a metodiky jednotlivých hodin,
 • vytvoření souboru příprav pro výuku českého jazyka na 1. stupni ZŠ,
 • vytvoření souboru příprav pro výuku fyziky na 2. stupni ZŠ,
 • vytvoření souboru příprav pro výuku přírodopisu na 2. stupni ZŠ.
 • 2) Vytvoření přístupu k materiálům na www stránkách školy:
 • na stránkách školy www.zsdobra.cz jsou umístěny jednotlivé výukové přípravy včetně metodiky, které jsou volně stažitelné.
 • 3) Proškolení 9 pedagogů v oblasti tvorby výukových příprav pro SMART Board, environmentalistiky, inovativních metod výuky, rozvoje klíčových kompetencí, mezipředmětových vztahů.
 • 4) Získání materiálu pro další práci pedagogů
 • v rámci speciálních školení byly pro pedagogy připraveny metodické příručky k dané problematice.
 • 5) Pořízení interaktivní tabule Smart Board do odborné učebny fyziky:
 • pro ucelenou výuku fyziky bylo zapotřebí mít interaktivní tabuli přímo v odborné učebně fyziky. Během výuky při použití interaktivní tabule je jednoduché zařadit a předvést fyzikální pokusy, provést probíraná měření - skupinová práce.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Dobrá
IČO subjektu: 68334273
Webová adresa: http://www.zsdobra.cz/wiki/doku.php?id=vyukove_materialy

Publikované produkty