Detail projektu

Název projektu: Interaktivní škola
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2749
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. července 2011 do 31. prosince 2013
Celková alokovaná částka: 1 205 022,00 Kč
Popis:

Cíl projektu byl naplněn. Prostřednictvím nových metod a nástrojů bylo docíleno zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění výuky bylo dosaženo metodickým vzděláváním a kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Projekt umožnil i zvýšení efektivity práce se žáky individualizací výuky a podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných.

Klíčových aktivit se účastnili všichni žáci školy (všechny třídy prvního i druhého stupně ZŠ). Do klíčových aktivit byli zapojeni všichni pedagogové školy (všichni učitelé 1. i 2. stupně ZŠ).

Pro naplnění projektového záměru byly využity tyto šablony: III/2, III/3,V/2.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Brodek u Přerova, okres Přerov
IČO subjektu: 47184213

Publikované produkty

 • Anglický jazyk I
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk II
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Český jazyk I
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk II
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk III
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk IV
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Člověk a jeho svět I
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Člověk a jeho svět II
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Člověk a jeho svět III
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Fyzika
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Hudební výchova I
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – hudební výchova, Umění a kultura
 • Hudební výchova II
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – hudební výchova, Umění a kultura
 • Matematika I
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika II
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika III
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika IV
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika V
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – finanční gramotnost, Matematika a její aplikace
 • Matematika VI
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – finanční gramotnost, Matematika a její aplikace
 • Přírodopis I
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Přírodopis II
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Přírodopis III
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Přírodopis IV
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Výtvarná výchova I
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – výtvarná výchova, Umění a kultura
 • Výtvarná výchova II
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – výtvarná výchova, Umění a kultura
 • Zeměpis I
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda
 • Zeměpis II
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda