Detail projektu

Název projektu: Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.05/02.0023
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 12. listopadu 2009 do 31. října 2011
Celková alokovaná částka: 4 727 370,00 Kč
Webová stránka: http://www.zsdetska.cz
Popis:

Hlavním cílem projektu bylo kvalitně vybavit významný vzorek pedagogické veřejnosti MSK na obou stupních ZŠ jak po stránce didaktiky odborných předmětů, tak informacemi vedoucími k rozvoji osobnosti učitelů a tím dosáhnout zvýšení kvality ve vzdělání a harmonizace vztahu mezi učitelem a žákem, založených na vzájemném respektu a zájmu.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace
IČO subjektu: 64628329
Webová adresa: http://www.zsdetska.cz

Partneři projektu

Název partnera: Základní škola Frýdek - Místek, Komenského 402
IČO subjektu: 68157894
Název partnera: Základní škola Ostrava - Muglinov, Pěší 1/66, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70995371
Název partnera: Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace
IČO subjektu: 70999180
Název partnera: Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace
IČO subjektu: 75027712

Publikované produkty