Detail projektu

Název projektu: Moderní škola
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2219
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. května 2011 do 31. října 2013
Celková alokovaná částka: 441 085,00 Kč
Popis:

Cílem projektu bylo prostřednictvím šablon

II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

IV/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

V/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70990174

Publikované produkty

 • Anglický jazyk 3 – 5
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Česká jazyk 1 – 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk 4
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk 5
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Informatika
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Informatika a informační a komunikační technologie
 • Matematika 1 – 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika 4, 5
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Prvouka 1 – 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Člověk a jeho svět 4,5
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět