Detail projektu

Název projektu: Duhová škola
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.1835
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. března 2011 do 31. srpna 2013
Celková alokovaná částka: 376 840,00 Kč
Popis:

Projekt Duhová škola nám umožnil podpořit cíle vzdělávání stanovené v ŠVP ZV upravující vzdělávání žáků s LMP, a dle ŠVP pro vzdělávání žáků v ZŠ speciální. Pomocí vybraných šablon jsme zvýšili zájem žáků o matematickou gramotnost a upevnili vztah žáků ke svému okolí a k přírodě.

Díky projektu bylo doplněno materiální vybavení školy pro realizaci projektu a následné využití v dalších letech. Žáci a pedagogové častěji využívají počítačovou, komunikační a prezentační techniku.

Absolvováním kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitálních technologií došlo ke zkvalitnění výuky v oblasti matematické gramotnosti, v přírodovědné oblasti a rovněž ve všech dalších oblastech výchovně vzdělávacího procesu.

Informace o příjemci

Název příjemce: Dětský domov a Základní škola Liptál
IČO subjektu: 70238499

Publikované produkty

 • Člověk a jeho svět I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Člověk a jeho svět II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda, Člověk a společnost
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Člověk a společnost, Člověk a příroda
 • Matematika 1.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika 2.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika 3.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika 4.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika 5.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika 6.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Přírodopis
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda