Detail projektu

Název projektu: E-learningové studijní opory s notebookem pro účastníky
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.13/01.0015
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. dubna 2009 do 31. prosince 2010
Celková alokovaná částka: 3 129 210,00 Kč
Popis:

Plánované cíle projektu byly i přes drobné nesnáze při realizaci v celé šíři dosaženy. Konkrétně se jednalo o vytvoření e-learningového webového portálu se zavěšenými výstupy, proškolení čtyř skupin učitelů ze škol Olomouckého kraje - celkem 80 úspěšně podpořených pedagogů a vytvoření 80 kvalitních studijních opor z vyučovaných předmětů.

Informace o příjemci

Název příjemce: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická
IČO subjektu: 00844012
Webová adresa: http://www.skola-ict.cz

Partneři projektu

Název partnera: NET UNIVERSITY s.r.o.
IČO subjektu: 25901028

Publikované produkty