Detail projektu

Název projektu: Škola pro život
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.10/02.0029
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 2. prosince 2009 do 29. června 2012
Celková alokovaná částka: 7 146 894,00 Kč
Webová stránka: http://www.kvic.cz/stranka/184/Projekty/Ukoncene/Skola_pro_zivot/Popis_projektu
Popis:

Projekt svými aktivitami přispěl ke zkvalitnění výuky žáků se sociokult. znevýhod. (SZ) a zvýšení jejich motivace k učení jako prevenci předčas. odchodu ze systému vzdělávání. V práci se žáky budou uplatňovány praktické metody a formy práce, které rozvíjejí jejich živ. dovednosti, podporují osobnostní rozvoj a zohledňují jejich specifičnost. Dojde ke zvyšování jejich ICT kompetencí. Ve výuce i mimo ni budou uplatňovány prvky estet.výchovy. Budou podpořeny volnočas. aktivity. Rodiče budou zapojeni do aktivit školy pro navázání efekt. spolupráce. Vzděláváním pedagogů dojde ke zvyš. jejich kompetencí v přístupu k těmto žákům. Na zapojených školách bude vytvořeno inkluzivní vzděl.prostředí respektující odlišnosti žáků. Pedagogové se naučí ve výuce používat nové metody a formy práce, budou vytvářet programy aktivit se žáky, vyhodnocovat je. Příklady dobré praxe budou šířeny do dalších škol v kraji. Realizuje žadatel ve spolupráci se 7 partnerskými školami, kt. vzdělávají 1380 SZ žáků.

Informace o příjemci

Název příjemce: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a inf.centrum, Nový Jičín, př.organizace
IČO subjektu: 62330403
Webová adresa: http://www.kvic.cz

Partneři projektu

Název partnera: Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra
IČO subjektu: 00850381
Název partnera: Základní škola
IČO subjektu: 48004472
Název partnera: Zvláštní škola, Karviná - Nové Město, Komenského 614, příspěvková organizace
IČO subjektu: 63024616
Název partnera: Základní škola, Ostrava - Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace
IČO subjektu: 64628205
Název partnera: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70933901
Název partnera: Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace
IČO subjektu: 71172050
Název partnera: Základní škola T.G. Masaryka Bohumín - Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace
IČO subjektu: 75029146

Publikované produkty

123movies