Detail projektu

Název projektu: Program neformálního vzdělávání pro děti se SVP
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.10/02.0050
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 25. listopadu 2009 do 30. června 2012
Celková alokovaná částka: 2 999 999,00 Kč
Webová stránka: http://www.specialniskola.cz
Popis:

Projekt podpořil neformální vzdělávání dětí s kombinovaným postižením v oblastech:

 • dramaterapie
 • muzikoterapie
 • arteterapie
 • environmentální výchova (ochrana přírody)
 • výchova sportem a jóga s prvky relaxace
 • ergoterapie.

V rámci projektu vznikl speciální program neformálního vzdělávání pro děti s kombinovaným postižením v 6 oblastech výchovy (dramatická, hudební, výtvarná, pracovní, enviro a sportovní výchova).

Informace o příjemci

Název příjemce: Sdružení - BES
IČO subjektu: 70312800
Webová adresa: http://www.specialniskola.cz

Partneři projektu

Název partnera: Základní škola a Mateřská škola příspěvková organizace, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19
IČO subjektu: 64628159

Publikované produkty

 • Program neformálního vzdělávání pro děti s SVP
  Metodika, manuál, příručka
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením, Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání
 • Environmentální výchova
  Metodika, manuál, příručka
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením, Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání