Detail projektu

Název projektu: Moderní výuka
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.1218
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. února 2011 do 31. července 2013
Celková alokovaná částka: 926 993,00 Kč
Webová stránka: http://www.zssvatoplukova.cz/
Popis:

Cíle projektu byly stanoveny v projektovém záměru. Patřil mezi ně rozvoj čtenářské gramotnosti, matematiky, finanční gramotnosti, přírodních věd a cizích jazyků. Cíle projektu byly postupně naplňovány jak realizací klíčových aktivit (individualizace výuky, inovace výuky, vzdělávání učitelů), tak i zlepšením materiálního zázemí pro žáky pedagogické pracovníky.

Prostřednictvím projektu se podařilo motivovat učitele k inovativním postupům a za tuto práci je ocenit. Získané dovednosti a vytvořené materiály budou na naší škole využívány i po skončení projektu. Zejména bychom chtěli ocenit přínos realizace klíčové aktivity Inovace ICT.Přínos realizace této aktivity spočíval zejména ve vytvoření DŮM, využití výpočetní techniky ve výuce a tím větší zájem žáků, větší motivace učitelů.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70631034
Webová adresa: http://www.zssvatoplukova.cz/

Publikované produkty

 • Anglický jazyk I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Český jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Fyzika I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Fyzika II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Chemie I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – chemie, Člověk a příroda
 • Chemie II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – chemie, Člověk a příroda
 • Matematika I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Německý jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, německý
 • Prvouka I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Prvouka II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Prvouka III.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Přírodověda I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Přírodověda II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Přírodověda III.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Zeměpis I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda
 • Zeměpis II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda