Detail projektu

Název projektu: Jazyková laboratoř pro 21.století
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0061
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. července 2011 do 30. června 2012
Celková alokovaná částka: 1 655 912,88 Kč
Popis:
  • 1. Předkládaný projekt je tématicky zaměřen na zavedení inovativních metod ve výuce cizích jazyků s cílem

zvýšit zájem dětí a motivovat je k výuce cizích jazyků.

  • 2. Aktivity jsou orientovány na implementaci nových metod a forem využití ICT, podporu činnostního učení a

rozvoj klíčových kompetencí žáků při výuce cizích jazyků.

  • 3. Činnosti projektu spočívají zejména ve vypracování 2 sborníků s novými digitálními výukovými materiály

potřebnými pro nové pojetí výuky a pro zavedení interaktivních forem výuky cizích jazyků.

  • 4. Součástí projektu je také sdílení poznatků a zkušeností s pedagogy z jiných škol.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace
IČO subjektu: 64627896

Publikované produkty