Detail projektu

Název projektu: Modernizace a inovace vzdělávacího programu Diplomovaná dentální hygienistka
Registrační číslo: CZ.1.07/2.1.00/13.0017
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Vyšší odborné vzdělávání
Geografické vymezení: Jihomoravský kraj
Doba realizace: od 22. ledna 2010 do 3. ledna 2013
Celková alokovaná částka: 1 769 348,64 Kč
Popis:

V rámci projektu byl inovován vzdělávací program Diplomovaná dentální hygienistka (VP DDH). Inovace spočívala v zavedení e-learningových kurzů do vzdělávání v denní formě, které byly po ověření následně inovovány a doplňovány pro potřeby kombinované formy. Projekt zahrnoval vzdělávání a podporu pedagogických pracovníků školy včetně odborníků z praxe ve zpracovávání e-learningových kurzů. V rámci projektu byla zavedena kombinovaná forma vzdělání. V projektu pracovali odborníci z praxe, kteří působili na škole jako externí vyučující. Součástí projektu byly aktivity spočívající ve spolupráci s odbornou veřejností, které zajistily vazbu na potřeby profesního sektoru a toto umožnilo studentům vzdělávání v souladu s nejnovějšími poznatky z oboru DH. Projekt přinesl podporu praxí studentů u potencionálních zaměstnavatelů.

Informace o příjemci

Název příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15
IČO subjektu: 00638005

Publikované produkty