Detail projektu

Název projektu: Podpora technických dovedností a rozvoj tělesné zdatnosti žáků ZŠ v regionu Mladá Boleslav
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0063
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Středočeský kraj
Doba realizace: od 1. května 2013 do 30. září 2014
Celková alokovaná částka: 1 792 270,72 Kč
Popis:

Projekt byl zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Dr. E. Beneše prostřednictvím zavedení výuky technických prací a inovace výuky tělesné výchovy.

Cílovou skupinou byli žáci na prvním a druhém stupni ZŠ Dr. E. Beneše a ZŠ Debř, dále pak pedagogové vyučující technickou a tělesnou výchovu.

Z rozpočtu projektu byla financována rekonstrukce a nové vybavení učebny dílen. Dále došlo k zavedení výuky technických prací pro chlapce a dívky na druhém stupni, která probíhá jednou za čtrnáct dní dvě hodiny.

Žáci ZŠ navštívili střední školy a učiliště: Škoda auto a. s. SOU strojírenské, SOŠ a SOU Mladá Boleslav, Škoda auto vysoká škola o. p. s.

Pedagogové výše uvedených škol se podíleli na přípravě výukových materiálů a samotné výuce technických prací, které byly přizpůsobeny věku a schopnostem žáků a v každém ročníku byly zaměřeny na některý obor, který se vyučuje na těchto středních školách.

Součástí projektu byla i realizace zahraniční stáže v Německu. Žáci navštívili školy s přírodovědným a technickým zaměřením a porovnávali studium a technické vybavení na školách v zahraničí a v České republice.

Na závěr školního roku proběhla na ZŠ Dr. Edvarda Beneše mezinárodní výstava výrobků, které žáci 2. stupně vyrobili během školního roku v rámci výuky technických prací a získali v rámci stáže v Německu.

Z rozpočtu projektu bylo zakoupeno mnoho nových sportovních a kompenzačních pomůcek pro výuku tělesné výchovy.

Pedagogové školy se zúčastnili několika školení zaměřených na kompenzační cvičení u dětí, dále na vývoj, obratnost a vytrvalost.

V každé třídě probíhala praktická výuka, které se účastnil lektor tělesné výchovy a odborný asistent ICT.

Dále byly se žáky I. stupně v rámci výše uvedených aktivit natáčeny výukové hodiny tělesné výchovy, které byly podkladem pro vznik multimediální učebnice.

V závěru projektu probíhalo dotazníkové šetření u žáků a pedagogů, byla uspořádána evaluační konference spojená s workshopem a vytvořeny hodnotící zprávy pro zapojené partnery.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Dr Edvarda Beneše Mladá Boleslav , Laurinova 905, příspěvková organizace
IČO subjektu: 62451511
Webová adresa: http://www.zsbenese.cz/

Publikované produkty

123movies