Detail projektu

Název projektu: Povídejme si - nácvik a rozvoj komunikačních dovedností dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.17/01.0031
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Jihomoravský kraj
Doba realizace: od 17. dubna 2012 do 30. června 2014
Celková alokovaná částka: 1 920 913,03 Kč
Webová stránka: http://www.herbenka.breclav.cz
Popis:

Cílem projektu bylo vybavit pedagogické pracovníky školy nejnovějšími metodami práce v nácviku a rozvoji komunikačních dovedností žáků v počátečním vzdělávání tak, aby byli schopni připravit co nejvíce předškolních dětí k nástupu povinné školní docházky na běžných základních školách. U žáků s těžkými poruchami komunikace již zařazených do školního vzdělávání pak posílit a zefektivnit odstraňování jejich řečových poruch, případně účelně nacvičit používání náhradní komunikace.

Součástí projektu tak byla logopedická výuka žáků, vzdělávání pedagogů, spolupráce s rodiči apod.

Informace o příjemci

Název příjemce: Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4
IČO subjektu: 70838771
Webová adresa: http://www.herbenka.breclav.cz

Publikované produkty