Detail projektu

Název projektu: Naše škola
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.1779
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Středočeský kraj
Doba realizace: od 1. dubna 2011 do 30. září 2013
Celková alokovaná částka: 449 615,00 Kč
Popis:

V projektovém záměru byly stanoveny cíle projektu. Patřil mezi ně všestranný rozvoj žáků v oblasti přírodních věd, ICT a oblasti jazyků. Cíle projektu byly postupně naplňovány realizací klíčových aktivit inovace a kurzy DVPP, tak i zlepšením materiálního zázemí pro žáky a pedagogické pracovníky. Na projektu se aktivně podílely všechny pedagogové naší školy a byly podpořeni žáci všech ročníků. Přínosy realizace projektu byly pravidelně vyhodnocovány na poradách pedagogického sboru. Prostřednictvím projektu se podařilo motivovat učitele k inovativním výukovým postupům a za tuto práci je ocenit. Získané dovednosti a zkušenosti budou na naší škole využívány i po skončení projektu. Zejména byl oceněn přínos realizace klíčové aktivity inovace v oblasti přírodních věd, kde byly vytvářeny výukové materiály pro práci na interaktivní tabuli a vzdělávání v oblasti jazyků. Byly zavedeny nové formy výuky i za přispění pomůcek počítačové a audiovizuální techniky, zakoupených z projektové dotace. Ta byla vzhledem k analýze na začátku projektu považována za jednu z nejdůležitějších aktivit projektu. Přínos realizace této formy výuky spočíval zejména ve větším zájmu žáků, zlepšení podmínek ve výuce a větší motivaci učitelů.

Díky těmto skutečnostem jsou naše děti lépe připraveny i na přestup na II. stupeň základní školy. Naše škola je i díky vybavenosti a novým formám výuky vyhledávána při zápisu do 1. ročníku.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Vrbová Lhota, okres Kolín
IČO subjektu: 75030527

Publikované produkty

 • Anglický jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Český jazyk 1.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace
 • Informační technologie
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Informatika a informační a komunikační technologie
 • Matematika 1.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika 2.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika 3.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Prvouka
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Vlastivěda
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět