Detail projektu

Název projektu: Rozvojem osobnosti k výuce v pozitivním prostředí
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0028
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. června 2011 do 30. června 2012
Celková alokovaná částka: 1 956 764,38 Kč
Popis:

Hlavní prioritou projektu je pokračování ve zvyšování úrovně primárního vzdělávání a pozitivního prostředí na ZŠ

ve městě Frýdek-Místek. Základním školám bude poskytnuto odborné poradenství a metodická pomoc zaměřená

zejména na mezipředmětové vazby v oblasti průřezových témat osobnostní a sociální výchovy a osobnostního

rozvoje. Cílem je zlepšení sociálního klimatu ve třídách a školách s přihlédnutím na specifika jak třídních

kolektivů tak školy a podpora při zavádění nových vyučovacích metod a zážitkových forem vzdělávání žáků.

Za tímto účelem budou realizovány adaptační kurzy pro žáky šestých tříd na 10-ti školách, prožitkové programy

pro žáky pod vedením odborných lektorů a bude poskytnutá odborná metodická pomoc pedagogům formou

konzultací a náslechů. Dojde k analýze stávajících ŠVP a doporučení jejich inovace v oblasti průřezových témat

vzhledem ke zjištěným potřebám žáků. V závěru projektu proběhne vzájemná výměna získaných zkušeností a

dobré praxe.

Informace o příjemci

Název příjemce: Statutární město Frýdek-Místek
IČO subjektu: 00296643

Partneři projektu

Název partnera: Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109
IČO subjektu: 49562291
Název partnera: Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek - Místek, tř. T.G.Masaryka 454
IČO subjektu: 60045965
Název partnera: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400
IČO subjektu: 60046121
Název partnera: Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570
IČO subjektu: 60803550
Název partnera: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 Frýdek-Místek
IČO subjektu: 64120341
Název partnera: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254
IČO subjektu: 68157797
Název partnera: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320
IČO subjektu: 68157801
Název partnera: Základní škola Frýdek - Místek, El. Krásnohorské 139
IČO subjektu: 68157819
Název partnera: Základní škola Frýdek - Místek, 1. máje 1700
IČO subjektu: 68157860
Název partnera: Základní škola Frýdek - Místek, Komenského 402
IČO subjektu: 68157894
Název partnera: Centrum nové naděje
IČO subjektu: 70632031

Publikované produkty