Detail projektu

Název projektu: Rozvíjení technických znalostí a dovedností a zájmu o technická povolání u žáků prostřednictvím frontálních fyzikálních pokusů a pokusů podporovaných ICT
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0025
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. června 2011 do 30. června 2012
Celková alokovaná částka: 1 298 237,18 Kč
Popis:

Cílem projektu EXF byl rozvoj klíčových kompetencí žáků ve výuce fyziky na 2. st. ZŠ - vytvoření uceleného

systému výuky nazvaný EXPERIMENT pracující s dětmi na bázi frontálních a skupinových pokusů, pokusů

podporovaných ICT, projektové činnosti a objevování.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109
IČO subjektu: 49562291