Detail projektu

Název projektu: Zkvalitnění výuky na základní škole
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.1271
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. září 2011 do 28. února 2014
Celková alokovaná částka: 500 583,00 Kč
Webová stránka: http://www.pomnenka.net/
Popis:

Klíčová aktivita I/1 - do této šablony bylo v rámci projektu zapojeno celkem 18 dětí se specifickými potřebami. Výuka proběhla v rozsahu 72 hodin. V průběhu individuálních hodin se učitelé zaměřovali na cviky na uvolnění mluvidel, cvičení před zrcadlem, nácvik správného dechu, rytmizace slov, čtení s porozuměním, práce s obrázky, vymýšlení příběhů. Při práci byly využívány knihy, obrázky, výuka na PC i interaktivní tabuli.

Klíčová aktivita III/1 - do této šablony bylo zapojeno celkem 26 žáků a výuka proběhla v rozsahu 144 hodin. Digitální technologie byly žáky obecně velmi kladně přijímány.

Klíčová aktivita III/2 - byly vytvořeny 3 sady digitálních učebních materiálů se zaměřením na výuku v Základní škole speciální. Sady byly vytvořeny na tematické celky pro elementární předměty - čtení, matematika a věcné učení.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a střední škola Pomněnka o.p.s.
IČO subjektu: 25828274
Webová adresa: http://www.pomnenka.net/

Publikované produkty

 • Český jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Člověk a komunikace
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura, osobnostní a sociální výchova, Průřezová témata, nezařazeno
 • Matematika
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace