Detail projektu

Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ KOBYLY
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.1986
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Liberecký kraj
Doba realizace: od 1. května 2011 do 31. října 2013
Celková alokovaná částka: 668 900,00 Kč
Popis:

Cílem projektu bylo prostřednictvím šablon

I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol

II/1 Individualizace výuky cizích jazyků

II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol

docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole.

Cíle projektu se podařilo naplnit.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Kobyly, okres Liberec-příspěvková organizace
IČO subjektu: 70982066

Publikované produkty

 • Anglický jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Český jazyk I
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk II
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Matematika 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Prvouka
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Přírodopis
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Zeměpis
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda