Detail projektu

Název projektu: Podpora profesního rozvoje pedagogů ZŠ a MŠ Raškovice prostřednictvím vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.44/01.0023
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. března 2012 do 30. června 2013
Celková alokovaná částka: 1 661 277,16 Kč
Popis:

CÍLEM projektu Základní školy a mateřské školy Raškovice bylo prostřednictvím profesního rozvoje pedagogických pracovníků pozitivně ovlivnit změnu klimatu této školy, rozšířit možnosti využívání moderních vyučovacích metod a ICT ve výuce a dovednosti komunikovat v cizím jazyce. CÍLOVOU SKUPINU projektu tvořilo 31 pedagogických pracovníků školy. Pro ni bylo určeno 16 vzdělávacích programů (VP) akreditovaných MŠMT pro

DVPP (které zajistil externí dodavatel služeb) rozdělených do 3 klíčových aktivit.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a mateřská škola Raškovice
IČO subjektu: 60045990