Detail projektu

Název projektu: Nová škola 2010
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.1115
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Ústecký kraj
Doba realizace: od 17. ledna 2011 do 16. července 2013
Celková alokovaná částka: 2 672 329,00 Kč
Popis:

Hodnocení projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1115 "Nová škola"

Projekt projektu OP VK "Nová škola" byl realizován v souladu s projektovým záměrem, vycházejícím z vlastního hodnocení školy a SWOT analýzy školy, v období od 17.01.2011 do 16.07.2013. Cílem projektu byl rozvoj a zkvalitnění počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů Základní školy, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k jejich dalšímu vzdělávání. V průběhu realizace projektu byly podpořeny následující cílové skupiny: na počátku projektu měla škola 552 žáků, dále se do projektu zapojilo v různých podobách cca 30 pedagogů. V průběhu projektu byly realizovány a splněny požadované výstupy klíčových aktivit: I/3 DVPP ve formách a metodách k rozvoji čtenářské a infomační gramotnosti a individualizaci, II/3 metodický kurz pro učitele cizích jazyků, II/5 jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v zahraničí, III/2 inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, III/3 vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií, IV/3 DVPP ve formách směřujících k rozvoji matematické gramotnosti a individualizaci, V/3 DVPP k rozvoji přírodovědné gramotnosti a individualizaci, VII/1 prevence rizikového chování, VII/2 zapojení asistenta pedagoga do procesu inkluzivního vzdělávání žáků se SVP. Projektové finanční prostředky ve výši 2 672 329,-Kč byly použity v souladu s projektovým záměrem zejména na naplnění výstupů v rámci jednotlivých šablon, na mzdové náklady při tvorbě DUMů a za práci projektového managementu, na nákup materiálního vybavení souvisejícího s dosažením výstupů a dle potřeb vybavení školy s ohledem na pravidla zadávání veřejných zakázek. Hlavní změnou, která byla projektem dosažena, je modernizace a rozšíření vybavení školy v oblasti informačních technologií, inovace digitálních učebních materiálů a inovace a individualizace výuky ve velké části ve škole vyučovaných předmětů.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov
IČO subjektu: 46787488

Publikované produkty

 • Anglický jazyk I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk III.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Český jazyk I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura, Čtenářská gramotnost
 • Český jazyk III.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk IV.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk a literatura V.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Člověk a jeho svět
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Dějepis
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dějepis, Člověk a společnost
 • Dějepis II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dějepis, Člověk a společnost
 • Dějepis III.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dějepis, Člověk a společnost
 • Dějepis IV.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dějepis, Člověk a společnost
 • Dějepis V.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dějepis, Člověk a společnost
 • Dějepis Vi.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dějepis, Člověk a společnost
 • Dějepis VII.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dějepis, Člověk a společnost
 • Dějepis VIII.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dějepis, Člověk a společnost
 • Vlastnosti látek
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Pohyb tělesa, síla
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Práce, energie, teplo
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Elektromagnetické jevy, vedení proudu látkou
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Světelné a jaderné záření
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Elektrické jevy
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Hudební výchova
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – hudební výchova, Umění a kultura
 • Matematika I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Geometrie pro I. stupeň ZŠ
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Racionální čísla
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Německý jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, německý
 • Prvouka I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Prvouka II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Prvouka III.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Prvouka IV.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Přírodopis
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Výchova k občanství I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – výchova k občanství, Člověk a společnost
 • Výchova k občanství II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – výchova k občanství, Člověk a společnost
 • Výchova k občanství III.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – výchova k občanství, Člověk a společnost
 • Výchova k občanství IV.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – výchova k občanství, Člověk a společnost
 • Výchova k občanství V.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – výchova k občanství, Člověk a společnost
 • Výchova k občanství VI.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – výchova k občanství, Člověk a společnost
 • Zeměpis
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda
123movies